INVID Gruppen och ComCenter inleder strategiskt samarbetsavtal

INVID Gruppen och ComCenter inleder strategiskt samarbetsavtal

INVID Gruppen AB väljer ComCenter Smart som kommunikationsplattform för telefoni och ComCenter mobilabonnemang.

INVID bildades 1998 och man levererar IT-lösningar inom Infrastruktur, Molntjänster och Verksamhetsstöd. Företagsgruppen är etablerad med sju kontor i mellersta och södra Sverige, med huvudkontor i Jönköping. Man sysselsätter ca 120 medarbetare som tillsammans omsätter ca 250 MSEK.

Samarbete kring flexibla molntjänster
I och med det nytecknade samarbetsavtalet kommer båda företagen att erbjuda kompletta lösningar för såväl befintliga kunder som nya marknadssegment.

Fokus kommer att ligga på flexibla molntjänster inom IT och Telecom för företag och organisationer som vill utvecklas i den digitala transformation som just nu pågår.

En av ComCenter´s delägare, Joacim Ahlebro, ser mycket positivt på det ny tecknade avtalet;

– INVID och vi inom ComCenter delar filosofin om att vara en helhetsleverantör av våra respektive lösningar, där kunden alltid skall stå i fokus via leveranser av användarvänliga produkter som levereras med stort och personligt engagemang.

Genom detta samarbete kan vårt ComCenter möta upp efterfrågan hos befintliga kunder om att även leverera tjänster inom exempelvis utvecklande av affärssystem, central och stabil IT-drift och populära lösningar inom Smart industri som utgör ett av INVID´s nya satsningsområden, avslutar Joacim Ahlebro.

Även INVID´s VD André Prien andas optimism över det strategiska avtalet med ComCenter;

 – Vi inom INVID är mycket nöjda med hur 2018 har startat upp och i och med det nytecknade samarbetsavtalet med ComCenter kompletteras nu vår produktportfölj med bl.a. efterfrågade molnbaserade kommunikationstjänster och förstärkning av mobiltäckningar och installationer på plats hos kund även inom detta område. Vi ser bl.a. fram emot att kunna erbjuda den molnbaserade växellösningen ComCenter Smart som är en ytterst modern och flexibel lösning som passar såväl det lilla företaget som den stora internationella koncernen, avslutar André Prien.

För mer information, vänligen kontakta:
Joacim Ahlebro, delägare, ComCenter AB

  • Telefon: 036-770 10 01
  • E-post: joacim.ahlebro@comcenter.se

André Prien, VD INVID Gruppen AB

  • Telefon: 036-30 88 88
  • E-post: andre.prien@invid.se