Mobiltäckning

Ibland saknas mobiltäckning när du behöver den. Modernt isolerade byggnader kan skärma av radiosignalerna. Med ett antennsystem för mobilnät kan vi skapa den täckning du behöver.

Vi mäter, projekterar och levererar kompletta system för mobiltäcking inomhus på alla förekommande mobilnät: 2G, 3G, 4G. Oavsett vilken operatör du vill förstärka.

Tack vare vår långa erfarenhet av radioteknik vet vi vad som krävs för att skapa väl fungerande täckning i alla byggnader.

Vid nybygge kan det vara svårt att förutse om täckningen inomhus kommer att räcka. Kontakta oss redan när bygget planeras, så kan vi se till att det blir rätt från början.

ComCenter levererar endast utrustning som är godkänd av både PTS och samtliga operatörer. Våra system har låga strålningsvärden och är driftsäkra. Vi hjälper dig hela vägen med mätning, projektering, tillståndsansökan och driftsättning.