Repeater mobil täckning förstärkning

Mobiltäckning

Att sakna mobiltäckning kan få stora konsekvenser för såväl stora som små bolag. Det är inte ovanligt att modernt isolerade byggnader, som industrilokaler, kan skärma av radiosignalerna. Genom att förstärka signalerna med ett antennsystem för mobilnät ser vi till att du alltid har den täckning du behöver – oavsett vilken operatör du använder. 

Vi mäter, projekterar och levererar kompletta system för mobiltäckning inomhus på alla förekommande mobilnät: 2G, 3G och 4G. Oavsett vilken operatör du vill förstärka.

Vi har lång erfarenhet av radioteknik och vad som krävs för att skapa väl fungerande mobiltäckning i alla byggnader.

Vid nybygge kan det vara svårt att förutse om mobiltäckningen inomhus kommer att räcka. Kontakta oss redan när bygget planeras, så kan vi se till att det blir rätt från början. Att förbereda en nybyggnation med kablage och rör för att enkelt kunna implementera mobilnätsförstärkning, är en bra investering.

Vi levererar endast utrustning som är godkänns av både PTS och samtliga operatörer. Våra system har låga strålningsvärden och är driftsäkra. Vi hjälper dig hela vägen med mätning, projektering, tillståndsansökan och driftsättning. När vi bygger ett inomhusnät , så ser vi till att det är förberett för 5G samt att komponenter är godkända av operatörer avseende PIM värden mm.

Vill du ha hjälp med ditt företags mobiltäckning?

Jag vill veta mer

Rutor markerade med * är obligatoriska