Mobiltäckning

Ibland saknas mobiltäckning när du behöver den. Modernt isolerade byggnader kan skärma av radiosignalerna. Med ett antennsystem för mobilnät kan vi skapa den täckning du behöver.

Vi mäter, projekterar och levererar kompletta system för mobiltäckning inomhus på alla förekommande mobilnät: 2G, 3G, 4G. Oavsett vilken operatör du vill förstärka. Utrustningen kräver dock tillstånd från frekvensägaren- dvs de operatörer som förfogar över dessa. Viktigt är att tillstånd söks i god tid innan installation- något vi ordnar med.
Avslag sker i regel endast om särskilda skäl föreligger- kan t.ex. vara att en basstation kommer att installeras inom kort.

Tack vare vår långa erfarenhet av radioteknik vet vi vad som krävs för att skapa väl fungerande täckning i alla byggnader.

Vid nybygge kan det vara svårt att förutse om täckningen inomhus kommer att räcka. Kontakta oss redan när bygget planeras, så kan vi se till att det blir rätt från början.

I större installationer kan det bli aktuellt att med hjälp av optisk fiberkabel distribuera signal mellan huskroppar /sektioner.

ComCenter levererar endast utrustning som är godkänd av både PTS och samtliga operatörer. Våra system har låga strålningsvärden och är driftsäkra. Vi hjälper dig hela vägen med mätning, projektering, tillståndsansökan och driftsättning.