Smart IT

Smart IT

Är du som oss och gillar smarta, personliga och lokala samarbeten? Vi samarbetar med INVID för att kunna erbjuda våra kunder en fullservice vad gäller IT- och telefoni. 

INVID är mer än en helhetsleverantör av trygga, effektiva och flexibla IT-lösningar. Därför blir de din proaktiva IT-partner, men även en lyhörd rådgivare som förenklar och förbättrar din IT-miljö. 

INVID kan bland annat hjälpa dig med: 

DRIFT OCH MOLN 

 • Öka säkerheten, få stöd i den dagliga verksamheten och avlasta din IT-avdelning 
 • Effektivisera kommunikationen med verktyg som främjar samarbeten och möjliggör distansarbeten 
 • Arbeta proaktivt mot säkerhetshot 
 • Partner som tar hand om hela din IT-infrastruktur 

DATACENTER OCH KOMMUNIKATION 

 • Lagra, kryptera och skydda din data 
 • Stöd vid eventuella avbrott och försäkra dig om att den dagliga informationen hanteras på ett tryggt sätt 
 • Säkra och snabba på informationshämtningen och undvika kostsamma nedtider 

PAKETERADE APPLIKATIONER 

 • Strukturera dina projekt 
 • Förbättra dina processer och maximera dina resurser 
 • Ledningssystem – informera, tydliggör rutiner samt samla viktiga dokument på ett och samma ställe 

AFFÄRSSYSTEM OCH BESLUTSSTÖD 

 • Automatisk insamling, strukturera affärsinformation och få relevanta analyser 
 • Ett användarvänligt och modulbaserat affärssystem som kontinuerligt kan anpassas efter dina behov 

PRODUKTFÖRSÖRJNING 

 • Marknadsledande produkter som förenklar din vardag, tryggar din data och förbättrar dina flöden 
 • Flexibla finansieringsmöjligheter och produktrådgivning 
 • Skapa en webbshop till personalen med ett urval av INVIDs produkter 

Jag vill veta mer

Rutor markerade med * är obligatoriska