Smart IT

I samarbete med IT-företaget INVID erbjuder vi helhetslösningar som gör din IT-miljö enklare och bättre. Våra tjänster finns inom följande områden:

Drift och moln

Öka säkerheten, få stöd i den dagliga verksamheten och avlasta din IT-avdelning Effektivisera kommunikationen med verktyg som främjar samarbeten och möjliggör distansarbeten Arbeta proaktivt mot säkerhetshot Partner som tar hand om hela din IT-infrastruktur.

Datacenter och kommunikation

Lagra, kryptera och skydda din data Stöd vid eventuella avbrott och försäkra dig om att den dagliga informationen hanteras på ett tryggt sätt Säkra och snabba på informationshämtningen och undvika kostsamma nedtider.

Paketerade applikationer

Strukturera dina projekt Förbättra dina processer och maximera dina resurser Ledningssystem – informera, tydliggör rutiner samt samla viktiga dokument på ett och samma ställe.

Affärssystem och beslutsstöd

Automatisk insamling, strukturera affärsinformation och få relevanta analyser Ett användarvänligt och modulbaserat affärssystem som kontinuerligt kan anpassas efter dina behov.

Produktförsörjning

Marknadsledande produkter som förenklar din vardag, tryggar din data och förbättrar dina flöden Flexibla finansieringsmöjligheter och produktrådgivning Skapa en webbshop till personalen med ett urval av INVIDs produkter.

Nyfiken på Smart IT?
Vi berättar gärna mer.