Nyheter

Hjärtsäkra säkrar telefonin med ComCenter SMART!

Varje år drabbas mellan 10.000 – 15.000 människor av plötsligt oväntat hjärtstopp. Av dessa överlever i dag c:a 8-10 procent. Skulle alla plötsliga, oväntade hjärtstopp defibrilleras inom 3 minuter visar flera studier att drygt 70 procent skulle överleva.

Sen en tid tillbaka valde vi på ComCenter att investera i HLR-utbildning för all personal samt hjärtstartare, för att vara redo ifall en olycka av plötsligt slag skulle inträffa.

Kunskapen är ovärderlig tycker vi, oavsett om vi är på arbetsplatsen eller i vardagen!

Till detta ändamål valde vi att vända oss till Hjärtsäkra med säte i Jönköping. Hjärtsäkra AB erbjuder utbildning inom Första Hjälpen, HLR och D-HLR (användandet av hjärtstartare), samt en hel del annan utbildning inom brandskydd samt kris och bemötande. Hjärtsäkra verkar över hela Sverige. Vi på ComCenter är mycket nöjda med både utbildning och tryggheten i att ha rätt utrustning på plats!

Efter att samarbetet var på plats började vi även kika på Hjärtsäkras telefonilösning. Tillslut föll valet på ComCenter SMART, med mobila anknytningar och ComCenter Mobilabonnemang. För Daniel Alnevik, VD på Hjärtsäkra, var beslutet mycket grundat på den personliga service och upplevelse som ComCenter kunde leverera.

För mer information om Hjärtsäkra, besök: http://www.hjartsakra.com

ComCenter tackar för förtroendet och ser fram emot samarbetet!

William Ridderström

Artikeln skriven av William Ridderström

william.ridderstrom@comcenter.se
Mer artiklar