Försvarets helikopterflottilj Malmen, Linköping.

Höjdaruppdrag hos Försvarsmakten

Comcenter har under 10 års tid ansvarat för drift och underhåll på mobilnät på försvarets helikopterflottilj Malmen, Linköping.

Nu har vi även fått förtroendet att komplettera mobiltele/rakelnätet på helikopterflottiljens 3.hkpskv på Ronneby Garnison till ett multioperatörsnät.

Systemet skapar full täckning på alla operatörer i helikopterhangarer och administrativa byggnader.

De helikoptrar som utgår från Kallinge har fokus på marin förmåga och utgör en stor resurs även för civil verksamhet.

Vi tackar för förtroendet och hoppas på ett bra samarbete framöver.

För referenser och mer information kontakta:
thomas.brolin@comcenter.se
036-770 10 04